Rejestracja


Koszt udziału w Forum Leasingu 2019 wynosi 1490,00 PLN + VAT za osobę. Zasady uczestnictwa w Forum Leasingu ustalone są w niniejszym formularzu oraz Regulaminie, który został udostępniony. pdf icon

Osoba 1
Osoba 2
Osoba 3
Osoba 4
Osoba 5
Osoba 6
Osoba 7
Osoba 8
Osoba 9
Przyjmuje do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Business Advisors – Marta Mróz-Sipiora prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie (02-892) przy ul. Kuropatwy 8W, tel. 791 80 80 18, kontakt@businessadvisors.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług administratora danych oraz w jego celach promocyjnych i marketingowych, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji usługi, a po jej wykonaniu w przyszłości przez okres, w którym możliwe będzie wykorzystanie danych osobowych dla celów marketingowych i promocyjnych administratora danych. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody oraz wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do realizacji usługi i brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi przez administratora danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych będzie skutecznie wykonywane od dnia 4 maja 2018 roku.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Pola oznaczone * (gwiazdką) są obowiązkowe.

  • Polski
  • English

Europejski Fundusz Leasingowy partnerem strategicznym Forum

W drodze do elektromobilności


Wizja miliona aut elektrycznych jeżdżących po polskich drogach już w 2025 roku, choć bardzo optymistyczna, może nie jest skazana na porażkę. Rośnie bowiem zainteresowanie Polaków tematem elektromobilności i jest spora grupa osób, które chciałyby przesiąść się z pojazdu z napędem spalinowym do auta elektrycznego. Jak wynika z badania „AUTOwybory Polaków” przeprowadzonego na zlecenie Exact Systems, dla 40% polskich kierowców najbardziej pożądaną cechą samochodu przyszłości jest właśnie napęd alternatywny. I pomimo, że nasz rynek jest jeszcze w powijakach, ten trend będzie się z pewnością umacniał.

Nowy portal informacyjno-edukacyjny o samochodach elektrycznych

Do tej pory brakowało jednak miejsca w sieci, w którym kompleksowo zebrane byłyby informacje dotyczące elektromobilności. Dlatego przygotowaliśmy portal www.autoelektryczne.pl, na którym każdy zainteresowany tym tematem znajdzie pełną informację o wybranym modelu auta elektrycznego dostępnego na rynku, koszcie jego eksploatacji oraz możliwościach finansowania.

Auto Elektryczne

Struktura serwisu podzielona jest na 3 części. W pierwszej, tzw. sekcji eksperckiej, odwiedzający portal znajdzie aktualności związane z obszarem EV (electric vehicle / pojazd elektryczny), komentarze i artykuły ekspertów dotyczące obszaru elektromobilności czy sposobów finansowania aut elektrycznych. W drugiej części, osoba zainteresowana zakupem pojazdu z elektrycznym napędem może zapoznać się z wybranym modelem, jego zdjęciami, parametrami oraz ceną . W trzeciej sekcji zostały udostępnione przydatne narzędzia dla przyszłych elektromobilnych kierowców – kalkulatory oraz mapa stacji ładowania. Dzięki kalkulatorowi eksploatacji można łatwo, szybko i intuicyjnie sprawdzić lub porównać koszty eksploatacji wybranego modelu z napędem elektrycznym oraz z napędem spalinowym. Z kalkulatorem leasingu lub wynajmu pojazdu obliczymy wysokość miesięcznej raty. Mapa energii natomiast zawiera oznaczone stacje ładowania i będzie aktualizowana na bieżąco.

Początek drogi…

W procesie planowania rozwoju elektromobilności istotną rolę odgrywa możliwość sfinansowania zakupu pojazdów elektrycznych. W Polsce rynek ten jest jeszcze na wstępnym etapie rozwoju i bariera związana z wysoką ceną (mimo coraz szerszej oferty samochodów elektrycznych) jest, obok ograniczonej infrastruktury, jedną z głównych przeszkód w upowszechnieniu użytkowania aut elektrycznych. Ten model mobilności tworzy zupełnie nowy ekosystem użytkowania i korzystania z pojazdu, w którym nowoczesne formy finansowania (np. możliwość leasingu samej baterii) mogą mieć decydujące znaczenie, jeśli chodzi o ekonomiczny sens zmiany dominującego obecnie spalinowego środka transportu na samochód lub autobus elektryczny. Wyzwaniem, przed którym stoimy w procesie rozwoju elektromobilności w Polsce, jest stworzenie warunków do zdynamizowania rynku oraz wykreowanie popytu na samochody elektryczne. Argumenty ekologiczne, np. dotyczące poprawy jakości powietrza w miastach, nie są jednak wystarczające. Elektromobilność musi się po prostu przedsiębiorstwu opłacać. Dziś koszty zakupu auta elektrycznego są nawet dwukrotnie wyższe od kosztów zakupu auta z napędem konwencjonalnym. Niezbędny jest zatem system zachęt, które spowodują wzrost zainteresowania nabywaniem tego typu aut.

Elektromobilność musi się opłacać

Z przygotowanego przez EFL na potrzeby raportu „Elektromobilność w Polsce. Perspektywy rozwoju, szanse i zagrożenia”[1] porównania kosztów zakupu i użytkowania auta spalinowego oraz elektrycznego wynika, że sam brak akcyzy to zdecydowanie za mało, żeby pobudzić rynek. Dopiero przy zwolnieniu z podatku VAT, całkowite koszty eksploatacji EV[2] w firmie będą bardziej opłacalne niż samochodu z silnikiem spalinowym (ICE)..

Dziś koszty zakupu auta elektrycznego są nawet dwukrotnie wyższe od kosztów zakupu auta z napędem konwencjonalnym. Niezbędny jest zatem system zachęt, które spowodują wzrost zainteresowania nabywaniem tego typu aut. Aby pokazać wpływ ewentualnego wprowadzenia bezpośrednich dopłat do zakupu aut elektrycznych, opracowaliśmy porównanie kosztów zakupu i użytkowania pojazdu z napędem spalinowym  z samochodem elektrycznym. Wyniki naszej analizy wskazują jednoznacznie, że największe korzyści z użytkowania pojazdu EV w porównaniu z ICE[3] są możliwe dzięki obniżeniu jego ceny.

Tabela

Tabela

Tabela

Ekspert od leasingu aut elektrycznych i hybrydowych

EFL jest pierwszym leasingodawcą, który uruchomił serwis poświęcony autom elektrycznym. Spółka już od 2004 roku finansuje pojazdy z alternatywnymi napędami. Pierwszym sfinansowanym przez firmę autem była hybryda Toyota PRIUS. EFL do grudnia 2017 roku wyleasingował w sumie niemal 640 aut hybrydowych i elektrycznych. EFL jest również liderem, jeśli chodzi o ilość sfinansowanych leasingiem aut marki TESLA.

Radosław Kuczyński
Prezes Zarządu EFL


[1] - ELEKTROMOBILNOŚĆ W POLSCE. PERSPEKTYWY ROZWOJU, SZANSE  I ZAGROŻENIA przygotowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy z Europejskim Funduszem Leasingowym, Volkswagen Group Polska oraz Uberem
[2] - EV – Electric Vehicle (samochód elektyczny)
[3] - ICE – Internal Combustion Engine (samochód z silnikiem spalinowym)