Rejestracja


Koszt udziału w Forum Leasingu 2019 wynosi 1490,00 PLN + VAT za osobę. Zasady uczestnictwa w Forum Leasingu ustalone są w niniejszym formularzu oraz Regulaminie, który został udostępniony. pdf icon

Osoba 1
Osoba 2
Osoba 3
Osoba 4
Osoba 5
Osoba 6
Osoba 7
Osoba 8
Osoba 9
Przyjmuje do wiadomości, iż administratorem moich danych osobowych jest Business Advisors – Marta Mróz-Sipiora prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie (02-892) przy ul. Kuropatwy 8W, tel. 791 80 80 18, kontakt@businessadvisors.pl. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług administratora danych oraz w jego celach promocyjnych i marketingowych, na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas realizacji usługi, a po jej wykonaniu w przyszłości przez okres, w którym możliwe będzie wykorzystanie danych osobowych dla celów marketingowych i promocyjnych administratora danych. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody oraz wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do realizacji usługi i brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi przez administratora danych osobowych. Uprawnienie do przenoszenia danych będzie skutecznie wykonywane od dnia 4 maja 2018 roku.
CAPTCHA
To pytanie sprawdza czy jesteś człowiekiem i zapobiega wysyłaniu spamu.

Pola oznaczone * (gwiazdką) są obowiązkowe.

  • Polski
  • English

DEKRA - partner strategiczny Forum

DEKRA największa organizacja ekspertów samochodowych w Europie


Wywiad z Panem Mariuszem Mankiewiczem - Wiceprezesem Zarządu DEKRA, odpowiedzialnego za obszar motoryzacji

1. DEKRA została założona w 1925 r. w Berlinie. W jakich obszarach DEKRA prowadzi obecnie działalność?

DEKRA jest koncernem o ugruntowanej pozycji rynkowej i międzynarodowym zasięgu, zatrudniającym ponad 40 tys. pracowników oraz osiągającym roczne przychody na poziomie 3 mld euro. Posiadamy trzy jednostki biznesowe: motoryzacja, przemysł i personel. We wszystkich tych obszarach realizujemy ten sam cel - działamy na rzecz bezpieczeństwa naszych Klientów.

DEKRA początkowo była najbardziej rozpoznawalna w kontekście badań technicznych pojazdów i usług rzeczoznawczych. Obecnie jednak, dzięki dynamicznemu wzrostowi oraz akwizycjom, uzyskaliśmy wiodącą pozycję w obszarze certyfikacji, usług eksperckich dla budownictwa oraz doradztwa personalnego. Wykorzystując międzynarodowy know-how koncernu DEKRA oraz lokalne potrzeby naszych Klientów, stworzyliśmy markę, która wzbudza zaufanie, dostarcza systemowe rozwiązania dla biznesu oraz inwestuje w innowacje. Dzisiaj Grupa DEKRA w Polsce to prawie 75 mln zł obrotu, ponad 450 etatowych pracowników oraz ok. 5.000 stałych Klientów.

2. Jaka jest pozycja firmy DEKRA na rynku zagranicznym oraz w Polsce?

DEKRA jest największą organizacją ekspertów samochodowych w Europie (ok. 1,3 mln ekspertyz wydawanych rocznie) oraz podmiotem zajmującym się badaniami technicznymi pojazdów (ponad 26 mln badań technicznych). W Polsce, ze strukturą 200 rzeczoznawców samochodowych oraz siecią ok. 250 stacji kontroli pojazdów, jesteśmy wiodącym dostawcą usług wycen pojazdów, ocen stanu technicznego, opinii technicznych oraz badań technicznych, jak również innych usług eksperckich (aplikacje mobilne, systemy aukcyjne) dla branży leasingu, wynajmu długoterminowego oraz towarzystw ubezpieczeniowych.

DEKRA to również czołowy gracz na globalnym rynku audytów, certyfikacji i inspekcji przemysłowych oraz badań i certyfikacji wyrobów. Wykonujemy też zaawansowane badania nieniszczące, w tym przy użyciu zrobotyzowanych urządzeń badawczych. Doradzamy w obszarze bezpieczeństwa procesowego i przeciwwybuchowego. W sektorze budownictwa oferujemy specjalistyczne usługi dla każdego etapu inwestycji, miedzy innymi, w obszarze nadzoru inwestorskiego, zarządzania kosztami inwestycji, ekspertyz technicznych oraz przeglądów okresowych budynków. Mamy w swojej ofercie usługi w zakresie zrównoważonego budownictwa dzięki współpracy z francuską firmą Cerway. DEKRA jest obecnie jedyną jednostką certyfikacyjną uprawnioną do przyznawania certyfikatu HQE na terenie Polski.

3. Waszą największą grupą Klientów w obszarze motoryzacji są firmy leasingowe, banki, oraz brokerzy leasingowi. Co zdecydowało, że jesteście liderem w tym sektorze rynku?

DEKRA od początku swojego działania w Polsce postawiła na informatyzację, optymalizację procesów oraz oferowanie naszym Klientom rozwiązań systemowych, a nie tylko pojedynczych usług. Dla sektora finansowego oferujemy sprawdzone procesy obejmujące m.in.:

  • sprawdzenie obiektu (m.in. w bazach Centralnego Rejestru Zastawów, Europejskim Rejestrze Pojazdów), wycenę wartości pojazdu/maszyny/urządzenia, przekazanie przedmiotu leasingu, audytu przedmiotu leasingu w trakcie umowy (audyty stocków) oraz audyty dostawców;
  • wsparcie w procesie sprzedaży (obiekty windykowane) – m.in. zarządzanie placem depozytowym oraz dedykowane platformy aukcyjne – udostępnienie narzędzi informatycznych do prowadzenia transparentnego procesu sprzedaży.

Usługi są realizowane w oparciu o platformy internetowe DEKRA, które mogą być zintegrowane poprzez Web service z systemem Klienta umożliwiając w łatwy sposób składania zleceń, śledzenie aktualnego stanu realizacji oraz odbiór zrealizowanych usług w postaci elektronicznej. Platformy internetowe są wykonywane w technologii responsywnej – możliwa jest więc obsługa na urządzeniach mobilnych.

DEKRA przygotowała własne algorytmy do wyceny pojazdów oraz maszyn/urządzeń, jak również ma możliwość weryfikacji przedmiotów we własnej centralnej bazie danych oraz poprzez połączenia on-line z bankami danych za granicą.

 4. Oferujecie usługi dla firm zarządzających flotami samochodowymi (CFM). Na czym najbardziej zależy Waszym Klientom?

DEKRA Polska od 2004 roku aktywnie współpracuje z firmami zarządzającymi flotami samochodowymi.
W ostatnich latach nasi Klienci w coraz większym stopniu zaczęli oczekiwać od nas kompletnych rozwiązań systemowych, a nie tylko pojedynczych usług. Obecnie dla tego sektora oferujemy pakiety usług, które obejmują:

  • zarządzanie badaniami technicznymi w pojazdach flotowych – kierowanie pojazdów do sieci stacji kontroli pojazdów DEKRA, monitorowanie procesu, bezgotówkowy obrót, etc.;
  • bieżącą obsługę ekspercką: opinie techniczne, oceny powypadkowe, raporty z oględzin w trakcie umowy;
  • zarzadzanie procesem odbioru technicznego pojazdu na zakończenie kontraktu – umawianie terminu z użytkownikiem, organizacja miejsca odbioru (Punkty Zwrotu Pojazdu DEKRA), sporządzenie ekspertyzy technicznej ustalającej koszt ponadnormatywnych uszkodzeń;
  • remarketing – place depozytowe oraz platformy do zarządzania stokiem pojazdów (DEKRA.mobile, DEKRA.mobile.net) oraz platformy aukcyjne (DEKRA CarExchange).

5. Poza działalnością biznesową zajmują się Państwo również poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dlaczego?

Jednym z celów, które postawili sobie w 1925 r. założyciele DEKRA była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. DEKRA – globalny partner dla bezpieczeństwa w pracy, domu, na drodze  - to nasz strategiczny cel na najbliższe lata. Poprzez nasze działania chcemy aktywnie przyczynić się do zmniejszenia liczby osób zabitych i rannych. Chcemy, aby świat stał się bardziej bezpieczny.

DEKRA aktywnie działa w zakresie poprawy bezpieczeństwa i jest jednym z pierwszych sygnatariuszy Europejskiej Karty na Rzecz Bezpieczeństwa Drogowego. DEKRA przeprowadza cykliczne próby zderzeniowe i symulacje wypadków drogowych, jak również kampanie społeczne oraz akcje informacyjne. Na podstawie prowadzonych przez DEKRA analiz wypadków i statystyk opracowywane są corocznie Raporty Bezpieczeństwa DEKRA, które regularnie prezentujemy w naszym kraju.

DEKRA Polska czynnie uczestniczy w zwiększaniu bezpieczeństwa kierowców, pasażerów i pieszych w Polsce, będąc członkiem Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego oraz w ramach międzynarodowych kampanii DEKRA, m.in. „Mała Czapka Duża Widoczność”, ”DEKRA SafetyCheck”.